Ο.Α.Κ. 4Χ4 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Συμμετοχή μας σε δράσεις αντιμετώπισης

Ο.Α.Κ. 4Χ4 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Τι είναι η ΟΑΚ 4x4 Μεσσηνίας

Η ΟΑΚ 4Χ4 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ είναι ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ η οποία συστάθηκε στις αρχές του 2009 με σκοπό την επέμβασή της , για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τη συνδρομή της, με μέλη της σε συνεργασία με επίσημους φορείς για την διάσωση και βοήθεια ατόμων.

Η Βάση μας

Η έδρα της εθελοντικής μας Ομάδας στεγάζεται σε ιδιόκτητο ISOBOX το οποίο αποκτήθηκε από τις συνδρομές των μελών μας. Στη...

Read more

Air Jack

AIR JACK .Αυτός ο γρύλος αέρος μπορεί να σηκώσει έως και 4 τόνους σε ύψος 750 mm από το έδαφος...

Read more
Ο.Α.Κ. 4Χ4 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Έγραψαν για την ΟΑΚ

Τομείς δράσης

ΟΑΚ 4x4 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ