Ο.Α.Κ. 4Χ4 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Συμμετοχή μας σε δράσεις αντιμετώπισης

Ο.Α.Κ. 4Χ4 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Τι είναι η ΟΑΚ 4x4 Μεσσηνίας

Η ΟΑΚ 4Χ4 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ είναι ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ η οποία συστάθηκε στις αρχές του 2009 με σκοπό την επέμβασή της , για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τη συνδρομή της, με μέλη της σε συνεργασία με επίσημους φορείς για την διάσωση και βοήθεια ατόμων.

Ο.Α.Κ. 4Χ4 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Έγραψαν για την ΟΑΚ

Τομείς δράσης

ΟΑΚ 4x4 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ