Συμμετοχή της Ο.Α.Κ. σε πλημμύρες

Αναχώρηση της Ο.Α.Κ. 4×4 Μεσσηνίας για την πόλη της Καρδίτσας

Σήμερα το μεσημέρι η Εθελοντική μας ομάδα αναχωρεί για την πόλη της Καρδίτσας με :
– 6 εκπαιδευμένους εθελοντές
– 2 🚒 οχήματα
– 1 ειδικό συγκρότημα
– 5 αντλητικά συστήματα
– 1 ειδικό αντλητικό σύστημα για λάσπη και φερτά υλικά
– 1 διασωστική βάρκα
– 2 γεννήτριες
– 1 Ειδικό σύστημα φωτισμού.
Ευχαριστούμε τον Δήμος Καλαμάτας – Municipality of Kalamata και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας για την αμέριστη στήριξη.