Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας για απλά βήματα πρόληψης και προστασίας της Οικείας σας από πυρκαγιές.