Συμμετοχή της Ο.Α.Κ. σε πλημμύρες

Άντληση υδάτων από σπίτια και υπόγεια

Επιχείρηση άντλησης υδάτων από σπίτια και υπόγεια . Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος 6 μέλη της ΟΑΚ 4Χ4 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ με 3 οχήματα και μια αντλία . Έγινε άντληση υδάτων από 3 υπόγεια από της 2:00 μμ μέχρι της 8:00 μμ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email