Η Ο.Α.Κ. 4Χ4 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ συμμετείχε ενεργά στην άσκηση με την κωδική ονομασία ‘ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2019” με ένα όχημα πυρόσβεσης και 3 μέλη της. .Το σενάριο συμμετοχής της ΟΑΚ περιελάμβανε ύστερα από κλήση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παροχή βοήθειας για πλήρωση νερού σε Πυροσβεστικό όχημα και ανάπτυξη σωληνώσεων σε εγκατάσταση που γινόταν επιχείρηση κατάσβεσης μέσο των εθελοντών της ομάδας μας.