Και για αύριο Κυριακή 15/09/2019 δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή.

Αποφεύγουμε κάθε ενέργεια η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.