🟠 Πολύ Yψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4️⃣ για την Μεσσηνία ❗️
Δείτε οδηγίες πρόληψης και προστασίας από δασικές πυρκαγιές
‼️ Σε περίπτωση που αντιληφθούμε καπνό καλούμε άμεσα το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας στο ☎️ 199.
✅ Η Εθελοντική μας Ομάδα προς ενίσχυση του έργου του Πυροσβετικου Σώματος και της Π.Υ. Καλαμάτας θα διαθέσει :
👉 1 (ένα ) 🚒 όχημα το οποίο θα εκτελεί περιπολία στην ευρύτερη περιοχή.
👉 1 (ένα) 🚒 όχημα θα βρίσκεται με το πλήρωμα του σε επιφυλακή στην βάση μας.
Μπορεί να είναι εικόνα χάρτης και κείμενο που λέει "ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ Τετάρτη 26/07/2023 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΣΕΠΡΙΟΧΕΣΠΙΣΟΠΟΙΕΣΑΣΕ. ΚΕΡΑΥΝΩΝ ΕΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΙΣΟΠΟ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΟΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣΕΙΝΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ & ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΡΑΜΜΑΤΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ .ΧΑΜΗΛΗ ÛYHAH ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ OPIA ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Ημερομηνία Εκδοσης: 25/07/2023 Ώρα 12:30 -Συντάχθηκε από την επιστημονική Ομάδα Εκδοσης (άρθ. ON. 4964/2022)"
Όλες οι αντιδράσεις:

13