🟡 Υψηλός κίνδυνος 3⃣ στην :
Δείτε οδηγίες πρόληψης και προστασίας από δασικές πυρκαγιές 👉 https://bit.ly/429cngB
Σε περίπτωση που αντιληφθούμε καπνό καλούμε άμεσα το 199.
Μπορεί να είναι εικόνα χάρτης και κείμενο