ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ BENEFICIARY BANK NAME: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ/ PIRAEUS BANK

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ/ BENEFICIARY: ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  4Χ4 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ/ ACCOUNT No: 5512102802429

IBAN: GR6001725120005512102802429

SWIFT-BIC: PIRBGRAA