Συμμετοχή της Ο.Α.Κ. σε πυρκαγιές

Φωτιά στην Μεγαλόπολη

Φωτιά στην περιοχή της Μεγαλόπολης (χωριά Ρούτση, Ραψωμάτι ) η Ο.Α.Κ. 4Χ4 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ συνέβαλε με 3 οχήματα το ένα εκ των οποίων με πυροσβεστικό εξοπλισμό και 5 μέλη της.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email