Συμμετοχή της Ο.Α.Κ. σε πυρκαγιές

Φωτιά στο Ριζόμυλο Μεσσηνίας

Παροχή βοήθειας στην Π.Υ Καλαμάτας σε φωτιά στην Περιοχή του Ριζόμυλου Μεσσηνίας.

Στο σημείο της φωτιάς υπήρξε ανάγκη από σωλήνες νερού και ζητήθηκε από την Ο.Α.Κ 4Χ4 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ να κάνει την μεταφορά τους.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email