Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 Υποδύναμη : Κινητήρας 10 hp

Καύσιμο : Diesel

Απόδοσης ισχύος : 8 kwa Μονοφασική.

Παροχή : 2 σημείων