Μεταφορά φλόγας εθελοντικής αιμοδοσίας και η σκυτάλη στο σύλλογο καλαματας με τις vespa , για την συνέχεια της διαδρομής της.