Όροι – προϋποθέσεις

Εδώ μπορείτε να δείτε του όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να μπορέσετε να γίνετε μέλος της ΟΑΚ Μεσσηνίας. Διαβάστε προσεκτικά πριν μας στείλετε την αίτησή σας. 

Σκοπός της Εθελοντικής Ομάδας ΟΑΚ 4Χ4ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ και των μελών της είναι:

  • Η καλλιέργεια και εμπέδωση στη συνείδηση των μελών της για την αγάπη και προστασία της φύσης και του φυσικού εν γένει περιβάλλοντος μέσω της προσέγγισής του με οχήματα ειδικής κατηγορίας και δυνατοτήτων κίνησης εκτός δρόμου που διαθέτουν τετρακίνηση.
  • Η εκπαίδευση των μελών τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τρόπων χειρισμού των εργαλείων που καλούνται να χρησιμοποιήσουν σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών όπως αντλίες , γεννήτριες , μηχανοκίνητα και χειροκίνητα εργαλεία έλξης κτλ όπου διαθέτει η ομάδα για χρήση στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας.
  • Η εκπαίδευση χρήσης των ειδικών τετρακίνητων οχημάτων και μηχανικών μέσων που διαθέτουν τα μέλη σε συνδυασμό με την τεχνική γνώση και την καλλιέργεια αυτής μέσω μορφωτικών προγραμμάτων, προκειμένου να υπερπηδούνται δυσκολίες ή εμπόδια που δημιουργεί το φυσικό περιβάλλον στην κίνηση σε αυτό.
  • Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, αλληλοβοήθειας, φιλίας μεταξύ των μελών.
  • Η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη , το φυσικό περιβάλλον, τα μηχανοκίνητα οχήματα και τον εξοπλισμό αυτών.
  • Η συμμετοχή της ομάδας και των μελών της σε ομάδες βοηθείας μέσω της γενικής γραμματείας πολιτικής προστασίας ή οποιουδήποτε άλλου κρατικού ή μη οργανισμού που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες παροχής βοηθείας διαρκώς ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Η βοήθεια του κοινωνικού συνόλου σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης πχ. Φυσικές καταστροφές όπως Πυρκαγιές, Πλημμύρες, Χιονοπτώσεις, Σεισμούς, κτλ. μέσο των ειδικών  μέσων που διαθέτει.

Η ΟΑΚ είναι ενταγμένη στο μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής  Προστασίας και έχει λάβει αρ Μητρ : 12/2010.

Σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών τον κύριο λόγο συντονισμού έχει η Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία είναι και ο αρμόδιος φορέας για τον συντονισμό των επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ωστόσο η ομάδα μπορεί να λάβει κλήση για παροχή βοήθειας από όλους τους επίσημους φορείς όπως Δήμοι, Περιφέρεια, Λιμεναρχείο, Αστυνομία, όσο και από πολίτες που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.

Η Εθελοντική ομάδα σε συνεργασία και με άλλες εθελοντικές ομάδες μπορεί να προσφέρει τα μέσα της για μεταφορά και πρόσβαση γιατρών – διασωστών αλλά και διοικητών υπαλλήλων σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Μέλος της ομάδας μπορεί να είναι κάθε Έλληνας αλλά και αλλοδαπός πολίτης ανεξάρτητα από το φύλλο αρκεί να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να διαθέτει όχημα δυνατοτήτων κίνησης εκτός δρόμου, με τετρακίνηση. Άτομα χωρίς όχημα , με ειδικότητες που μπορούν να βοηθήσουν στην διεκπεραίωση μιας έκτακτης ανάγκης όπως ορειβάτης, σκιερ, δύτης, ραδιοερασιτεχνης, νοσηλευτής κτλ.

Σύμφωνα με το καταστατικό της ομάδας και τους όρους του , τα μέλη διακρίνονται σε: α) Δόκιμα β) Τακτικά γ) Επίτιμα.
Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί ένα υποψήφιο μέλος για την εγγραφή του ως τακτικό μέλος στο σωματείο, καθορίζονται από το καταστατικό το οποίο πρέπει να έχει αναγνώσει και αποδεχθεί κατά την υποβολή της αίτησης.

Τα μέλη της Εθελοντικής ομάδας υποχρεούνται να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο δηλαδή να καταβάλλουν την ετήσια εισφορά τους η οποία καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Τα μέλη επίσης πρέπει να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν τη γνώμη τους, να συμπεριφέρονται αξιοπρεπώς, κατά τρόπο που να μην προκαλεί διχόνοιες μεταξύ των μελών του και εν γένει να μην γίνονται υπαίτιοι ηθικής ή υλικής βλάβης του Σωματείου. Τα Μέλη υποχρεούνται να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά σεμινάρια και ασκήσεις για την συνεχή επιμόρφωση αλλά και επαφή με τα μέσα της ομάδας.Στα πλαίσια της Εθελοντικής προσφοράς τα μέλη πρέπει σε κλήσεις από αρμόδιους φορείς σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών καθώς και σε εκδηλώσεις πρόληψης να συμμετέχουν ενεργά.

Τα τακτικά μέλη του Σωματείου από τη στιγμή που θα αποκτήσουν την ιδιότητα αυτή σύμφωνα με τα παραπάνω , έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν κατά τις νόμιμες προϋποθέσεις, δηλαδή εφόσον συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι υπό την προϋπόθεση της συμπληρώσεως του 22ου έτους της ηλικίας τους εφόσον προηγουμένως έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο. Έχουν το δικαίωμα του λόγου, της κριτικής και του ελέγχου των οργάνων και των αποφάσεων του σωματείου στις Γενικές Συνελεύσεις. Έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται τακτικά για όλη την πορεία των υποθέσεων του Σωματείου και των πεπραγμένων της διοίκησης. Τα μέλη του Σωματείου είναι ισότιμα μεταξύ τους στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Τα μέλη δικαιούνται επίσης να επιζητούν την προστασία και την παρέμβαση του Σωματείου για την υποστήριξη και προάσπιση των συμφερόντων τους.