Συμμετοχή της Ο.Α.Κ. σε πλημμύρες

Πλημμύρες Μεσσηνίας.

Η ΟΑΚ 4Χ4 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ από τις πρώτες ώρες παρόν με δύναμη 3 αυτοκινήτων , 3 αντλιών και 5 μέλη. Έγινε άντληση υδάτων από 10 σημεία σε Καλαμάτα και Θουρία. Συνολικός όγκος αντλούμενου νερού 2440,50 κυβικά.Απεγκλωβισμός 2 αυτοκινήτων.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email