Κατά την αντιπυρική περίοδο και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το εσωτερικό σχέδιο της ομάδας μας,  για συνδρομή στους φορείς, σε συνδυασμό με τα όσα έχουμε καταθέσει στο Συντονιστικό Όργανο τόσο του Δήμου Καλαμάτας όσο και σε αυτό της Περιφέρειας Πελοποννήσου , η Ο.Α.Κ. θα συμβάλει στην πρόληψη μέσω εξόδου οχήματος για περιπολίες κατά τις ημέρες με δείκτη κινδύνου από 3 �� και άνω , πάντα σε συνεργασία με την Π.Υ. Καλαμάτας.